Home
De verkiezing
Bekijk video
Doe mee!
Motiveer je klant
Leer van je klant
Als je wint
Nieuws
Contact
Planning
Blijf op de hoogte
Partners

Privacy Statement

Privacy Statement

Beste Product van het Jaar is een initiatief van Q&A Insights BV (hierna Q&A). Q&A is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van de gegevens die aan Beste Product van het Jaar worden toevertrouwd. Q&A gaat zorgvuldig om met uw gegevens. De door u ingevulde gegevens worden vastgelegd in een bestand van Q&A Panel Services BV.

Uitgebreid:

De bewaking van uw privacy is voor de verkiezing Beste Product van het Jaar prioriteit nummer één.
Daartoe houden we ons aan de volgende regels om uw privacy te bewaken:

1Q&A zal nooit uw persoons- en/of contactgegevens* verhuren of verkopen
aan een derde zonder expliciete toestemming van u.

2Q&A zal nooit uw persoons-, contact- en achtergrondgegevens delen met een andere deelnemer aan de verkiezing Beste Product van het Jaar, tenzij u allebei expliciet heeft aangegeven deze gegevens met elkaar te willen delen.

*Dit is alle informatie waarmee u duidelijk kunt worden geïdentificeerd als een individu.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het Privacy Reglement of over de uitvoering van het reglement, richt u zich dan via e-mail tot info@besteproductvanhetjaar.nl.